Skip to content Skip to footer

Wyjątkowa aplikacja audioguide i AR w Muzeum Apple

Jedyna taka aplikacja audioguide i AR!

Eksploruj muzeum Apple z imersyjną aplikacją audioguide i AR, dzięki której przeżyjesz interaktywną podróż, która edukuje i bawi użytkowników w każdym wieku.

Dzięki aplikacji odkryjesz dodatkowe treści które zapewniają kontekst historyczny i wgląd w znaczenie danego eksponatu, oraz zagrasz w interaktywną grę w przestrzeni muzeum. Dla każdego gracza który przejdzie grę w całości czeka na końcu mały upominek!

*Aplikacja działa wyłącznie w systemie iOS i jest do pobrania w AppStore. Dla użytkowników nie posiadających systemu iOS na telefonie, będą udostępniane nośniki z tym systemem na terenie muzeum podczas używania aplikacji. Aby użyć aplikacji w pełni potrzebne są słuchawki (w razie potrzeby także udostępniane na miejscu).

Projekt dofinansowany ze środków przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach zadania: „Opracowanie przestrzeni Apple Muzeum Polska wraz z multimedialną ścieżką edukacyjną wykorzystującą technologię VR/AR”.

Apple museum's unique AR app!

Explore the Apple Museum with an immersive AR app that takes you on an interactive journey that educates and entertains users of all ages. With the app, you’ll discover additional content that provides historical context and insight into the significance of a particular exhibit, and play an interactive game in the museum space.

For each player who passes the game in its entirety, a small gift awaits at the end!

*The app works only on iOS and is available for download on the
AppStore. For users who do not have iOS on their phone, media with this system will be made available on the museum premises when using the app. Headphones are required for full use of the app (also provided onsite if needed).

Apple Muzeum Polska 2024.

Apple Muzeum Polska jest inicjatywą prywatną i nie jest sponsorowane ani autoryzowane przez Apple Inc.,
Apple, Apple logo, Mac, Macintosh oraz inne nazwy produktów umieszczonych na ekspozycji są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Projekt dofinansowany ze środków przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach zadania: „Opracowanie przestrzeni Apple Muzeum Polska wraz z multimedialną ścieżką edukacyjną wykorzystującą technologię VR/AR”.